Privacy statement

Privacy statement


U bezoekt onze website of laat uw persoons- of bedrijfsgegevens bij ons achter omdat u geïnformeerd wilt worden. Of u bent klant bij ons, dan hebben we uw gegevens nodig om onze diensten uit te voeren. Wij kunnen ons voorstellen dat u wilt weten waarom wij bepaalde gegevens nodig hebben en wat er met uw gegevens gebeurt. Hieronder leest u alles over onze handelswijze. Zijn er vragen, stelt u deze gerust.

Wat zijn persoonsgegevens
Dit zijn gegevens die naar een persoon te herleiden zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Verwerken van persoonsgegevens
Van alle personen waarmee wij contact hebben, of die onze website bezoeken, kunnen wij persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor akkoord is gegeven. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt volgens de geldende wet- en regelgeving verwerkt (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Vitasys verwerkt uw (persoons)gegevens alleen voor datgene waarvoor u de gegevens hebt verstrekt, waaronder bijvoorbeeld de volgende activiteiten kunnen vallen:

 • Uitbrengen van offertes;
 • Tot stand brengen en uitvoeren van contracten met klanten;
 • Ten behoeve van relatiebeheer;
 • Uitvoeren van controles m.b.t. crediteuren en debiteuren;
 • Behandelen van vragen, geschillen en klachten;
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en informatiestukken over energie;
 • Voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek;
 • Verrichten van interne analyses en productontwikkeling;
 • Voldoen aan wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om
Vitasys heeft passende maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en/of onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, openbaarmaking of benadering en tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of beschadiging.

Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Bovendien mag alleen geautoriseerd personeel uw gegevens verwerken.

Delen van persoonsgegevens
Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden en verstrekken gegevens alleen aan derden als u daar toestemming voor hebt gegeven. Of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Ook eisen wij een hoge mate van beveiliging en vertrouwelijke omgang met de persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Vitasys persoonsgegevens
Persoonsgegevens mogen niet langer dan noodzakelijk bewaard worden. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld of gekregen en van eventuele wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren. Wij houden ons hierbij aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw gegevens blijven van u
Wit u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben?  U kunt dan gerust een overzicht bij ons opvragen. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van uw hebben:

 • te wijzigen;
 • te wissen;
 • over te dragen aan iemand anders.

Het is ook mogelijk om uw gegevens kosteloos op te vragen via het formulier Rechten Privacywet AVG. Natuurlijk kunt u ook per briefpost uw gegevens opvragen. Gebruikt u in dit geval het adres zoals hieronder genoemd bij het kopje “Vragen”. 

Houdt u wel rekening met het feit dat wij gegevens nodig hebben om onze diensten uit te voeren als u klant bij ons bent en dat wij ons moeten houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Na het indienen van het formulier Rechten Privacywet AVG ontvangt u zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, de gevraagde informatie. Afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit, kan dit termijn met twee maanden verlengd worden, hier word u binnen één maand na ontvangst van uw verzoek over geïnformeerd. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, informeren wij u ook over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit of een beroep bij de rechter in te stellen.

U kiest waarover u geïnformeerd wilt worden
Wij bieden verschillende nieuwsbrieven aan klanten en bezoekers van onze website. Als u bij ons aangemeld bent voor één van onze nieuwsbrieven kunt u deze te allen tijde stopzetten. Dit doe u door onderin de e-mails op de afmeldknop drukken. Natuurlijk kunt u ons ook een bericht sturen (zie alle gegevens onder het kopje “Vragen” hieronder), waarin u aangeeft wat u stopgezet wilt hebben.

Cookies
Cookies zijn kleine en eenvoudige tekstbestanden die uw pc, tablet of telefoon opslaat wanneer u onze website bezoekt. Sommige cookies zijn alleen tijdens de duur van uw bezoek aan een website actief, anderen cookies worden, mits toegestaan, op uw computer opgeslagen.

Links naar andere websites
Op de website van Vitasys zijn links opgenomen naar websites van andere partijen. Als u op zo’n link drukt, verlaat u onze website. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites en deze vallen vanzelfsprekend ook niet in ons privacybeleid. Controleer het privacybeleid van de betreffende website voordat u gegevens met deze partij deelt.

Vragen
Heeft u opmerkingen of vragen over ons privacybeleid, stuurt u dan een bericht via ons contactformulier onder vermelding van privacybeleid of per post aan:

Vitasys B.V.
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Perenmarkt 6
1681 PG Zwaagdijk-Oost

Functionaris Gegevensbescherming
0228-594080​​​​​​​

Wijzigingen in dit beleid
Vitasys behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Ook passen wij ons beleid aan als toepasselijke regels of wetgeving wijzigen. Over grote of ingrijpende aanpassingen wordt u geïnformeerd.

Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 14 augustus 2018.​​​​​​​​​​​​