Schoolpoort

Digitale Leeromgeving

Schoolpoort is écht een alles-in-één platform en bevat een DLO, een ‘social’ module met ouderportaal (mét pushberichten) en een intern berichtensysteem. Leerkrachten kunnen zelf chatgroepen maken voor leerlingen; veilig en besloten. Ook kun je kosteloos communities aanmaken voor de ouderraad, leerlingenraad, medezeggenschapsraad, enzovoorts.

Interesse in een digitale leeromgeving? Neem contact op!

Leermanagement systeem

Het Schoolpoort LMS biedt grip op het leerproces. Zowel klassikaal als door middel van een individueel leerplan, afgestemd op de behoefte van de leerling. Leerlingen kunnen kiezen aan welke leerdoelen ze willen werken. Via het LMS creëer je weektaken, projectonderwijs of thematisch onderwijs. Zowel vakoverstijgend en leerjaar-doorbroken. Ook is er een jaarkalender (vrije dagen, vakanties, studiedagen) en toegang tot klassenmanagement, documentbeheer, et cetera. Natuurlijk tref je ook rapportages aan, zowel klassikaal als individueel.

Portfolio

Het persoonlijk digitaal portfolio is een verslag dat de ontwikkeling, vorderingen en talenten van de leerling vastlegt en bewaart. Het laat het proces van ontwikkeling van de leerling zien. Het e-portfolio gaat uit van eigenaarschap en stemt af op de individuele leerbehoefte van de leerling. Via een eigen portfolio laat de leerling zien wat deze heeft geleerd en welke informatie er gebruikt is. Leerdoelen, toetsresultaten, werkstukken, tekeningen, foto’s en presentaties worden bewaard en reizen mee van basisschool naar voortgezet onderwijs.

Waarom Schoolpoort?

Wilt u meer weten over Schoolpoort?

Ja, dat wil ik!