Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

________________________________________

Vitasys B.V. hanteert op al zijn overeenkomsten de ”ICT-OFFICE” voorwaarden. Deze voorwaarden

kunt u hier downloaden. De ICT Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Midden-Nederland onder nummer 30174840.

________________________________________

Disclaimer

Algemeen

Vitasys B.V. (Kamer van Koophandel 37144847), hierna te noemen Vitasys, verleent u hierbij toegang tot www.vitasys.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Vitasys en derden zijn aangeleverd. Vitasy behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Vitasys.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vitasys.In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vitasys. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vitasys, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.