Uw data beschermen

De noodzaak om uw netwerk goed te beveiligen wordt steeds groter. Naast dat cybercriminelen steeds slimmer handelen, worden ook de wettelijke eisen ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens strenger. Zeker nu veel bedrijfsprocessen digitaal verlopen en meer apparaten en systemen met elkaar verbonden zijn, is een goede beveiliging cruciaal voor uw bedrijfsvoering. Onze beveiligingsspecialisten helpen u graag.

Een veilig netwerk houdt tegenwoordig niet op bij een firewall en virus scanner. Binnen uw automatiseringsproces spelen ook de rechten en autorisatie op uw mappen structuur een belangrijke rol. Vragen die onder andere naar voren komen zijn: wie mag toegang hebben tot welke documenten en mogen deze personen de documenten bewerken of alleen lezen? Wie kopieert wat en waar naartoe? Zijn uw digitale datadragers zoals USB-sticks en externe HDD’s ook beveiligd bij diefstal of verlies?

Maar ook printers en multifunctionals spelen een belangrijke rol in uw IT-omgeving. Kwaadaardige software en virussen, aanvallen met behulp van aangepaste firmware, open communicatiepoorten, misbruikte protocollen en gestolen hardware; als uw printer niet goed is beveiligd, kan hij gehackt en overgenomen worden. Het resultaat kan zijn: imagoschade, verlies van klanten, plagiaat, vertrek van medewerkers en juridische aansprakelijkheid.

Stuur ons een mail voor meer informatie of bel: 0228-594080.

Ons laatste nieuws