ICT WAARBORG


DE 7 ZEKERHEDEN VAN ICT WAARBORG


De naam ICTWaarborg staat niet voor niets.

Wij bieden klanten van de bij ICTWaarborg aangesloten gecertificeerde bedrijven in aanvulling op de service de volgende zeven zekerheden die bedrijven niet zelf kunnen bieden.

Mogen we u mailen?

  • Hidden
Of neem direct contact op:
Tel: 0228 594080
email linked in
Uw contactpersoon:

Tim van Dam
Operationeel directeur

1. Betrouwbaarheid

ICTWaarborg kent een certificeringsprocedure die bedrijven toetst op een aantal belangrijke punten. Een door ICTWaarborg gecertificeerd bedrijf verdient daarom het predicaat ‘betrouwbaar’.


2. Geschilbehandeling

Mocht u een probleem hebben waar u niet samen met het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf uitkomt, dan biedt ICTWaarborg u een aantal mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Voor consumenten bestaat de mogelijkheid tot bemiddeling, waarbij als voorwaarde geldt dat er geen andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen. Voor zakelijke klanten bestaat de mogelijkheid om ICTWaarborg Mediation in te schakelen, wanneer het aangesloten bedrijf de Algemene Voorwaarden ICTWaarborg – B2B hanteert. Daarmee is ICTWaarborg uniek, want u zult nergens in de branche een financieel laagdrempeliger mogelijkheid vinden om een uitspraak over een zakelijke geschil te krijgen.


3. Algemene voorwaarden op maat

Consumenten die zaken doen met een bedrijf dat lid is van ICTWaarborg kunnen er op vertrouwen dat de algemene voorwaarden volledig voldoen aan de consumentenwetgeving en dat er niets in staat dat in het nadeel van de consument is. Ook wat de voorwaarden betreft biedt ICTWaarborg dus de meeste zekerheid. Voor de zakelijke markt heeft ICTWaarborg een set voorwaarden ontwikkeld die specifiek is voor de ICT-branche. Met aparte modules voor (web)applicaties, hosting/SaaS en hardware.


4. Overname van aansprakelijkheid

Ook na de garantieperiode is het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf nog aan te spreken als een product of dienst mankementen vertoont. Gaat het bedrijf failliet, dan kan men tot een jaar nadat het bedrijf failliet is gegaan bij Stichting ICTWaarborgFonds terecht voor gebreken die onder het begrip non-conformiteit vallen.


5. Waarborg nakoming garantieverplichtingen

Gaat een bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf failliet, dan zorgt Stichting ICTWaarborgFonds er voor dat nog een jaar lang de verplichtingen met betrekking tot de fabrieksgarantie worden nagekomen. Als maximum garantietermijn geldt 3 jaar na de aankoopdatum.


6. Nakoming gemaakte afspraken bij faillissement

Zijn er tijdens de koop speciale afspraken gemaakt en het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf gaat failliet, dan zorgt Stichting ICTWaarborgFonds er voor dat, tot een jaar nadat deze afspraken zijn gemaakt, de afspraken worden nagekomen. Dit voor zover het tenminste afspraken betreft die, gezien de koop, redelijk en billijk kunnen worden genoemd.


7. Zekerheid bij einde bedrijf

U wilt zekerheid dat u niet in de kou staat als een bedrijf waarmee u nog een lopend contract heeft haar activiteiten beëindigt. ICTWaarborg biedt de zekerheid dat wij u in dat geval in contact brengen met één of meerdere bedrijven die de diensten kunnen voortzetten onder dezelfde voorwaarden of condities die hier het dichtst bij komen.


Let op
Betalingen, afspraken over nog te leveren producten en servicecontracten vallen bij een faillissement nooit onder het waarborg. Als een voor de afhandeling van garantie verlangd document (zoals de factuur) niet kan worden overlegd, vervalt de waarborg ten aanzien van punt 5 (Waarborg nakoming garantieverplichtingen). Als een bedrijf bij meerdere branches staat ingeschreven en het is niet duidelijk onder welke branche de koop/afgenomen dienst van de klant valt, dan geldt geen van de door ons aangeboden zekerheden. Onder “Is het bedrijf lid van ICTWaarborg?” staat beschreven hoe kan worden nagegaan tot welke branche een bedrijf behoort. De geboden zekerheden gelden niet bij zogenaamde pre-pack faillissementen (het bedrijf doorstarten nog voordat er een faillissement is uitgesproken) of wanneer het bedrijf na faillissement een doorstart maakt of wordt overgenomen waarna het wordt voortgezet op hetzelfde adres en/of onder (vrijwel) dezelfde naam. Daarnaast geldt dat de door ons geboden zekerheden alleen betrekking hebben op het verlenen van diensten of aankopen die zijn gedaan gedurende de periode dat het betreffende bedrijf bij ICTWaarborg is/was aangesloten als gecertificeerde deelnemer. De genoemde zekerheden gelden niet wanneer het totaal financieel belang van een klant boven de € 2500,- kan uitkomen.


IS HET BEDRIJF LID VAN ICTWAARBORG?
Regelmatig krijgen wij melding van misbruik van het ICTWaarborg-logo. Controleer daarom of het bedrijf lid is van onze brancheorganisatie en of het wel of niet is gecertificeerd. Dit kan door de naam “Zoek een deelnemer” in te vullen in het zoekveld op deze pagina. Als het bedrijf is aangesloten, komt een profielpagina in beeld waarop u kunt zien of het bedrijf lid is van een bepaalde branche (Computer, Internet, Telecom) en of het is gecertificeerd.


Aanspraak maken op zekerheden bij faillissement
Is de ICTWaarborg-deelnemer waar u uw computergerelateerde aankopen heeft gedaan failliet gegaan, maar kunt u aanspraak maken op een van de hiervoor genoemde zekerheden? Vul dan dit formulier in.


Beoordeel onze dienstverlening
U kunt ons helpen onze dienstverlening te verbeteren en te beoordelen op de website van de automatiseerder.nl van ICT Waarborg. Op deze site kunt u ook zien wat andere bedrijven over ons zeggen.


Klachtenregeling
Wij streven altijd naar tevreden klanten. Mocht u een klacht of suggestie hebben, laat het ons a.u.b. weten via klacht@vitasys.nl. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.