Westfriesland in Bedrijf: Privacy Wetgeving en VITASYS (audio)

Op 1 januari 2016 gaat de meldplicht datalekken in. Deze meldplicht houdt in dat zowel bedrijven als overheden direct een melding moeten doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zodra zij een ernstig datalek hebben. Doe je dat niet, dan kans op een flinke boete. Hierover een uitgebreid gesprek (klik hier) met Andre Hundman van VITASYS en Jan Kramer functionaris gegevensbescherming. Westfriesland in Bedrijf; Het programma met zakelijk nieuws, interviews en dé agenda. Elke zaterdag op Radio Hoorn en binnenkort ook te beluisteren op de nieuwe streekomroep WEEFF. Op de foto: Jan Kramer links en Andre Hundman rechts. Foto: Alex Gitzels.

Bron: Uitleg en gevolgen Wet melding datalek voor ondernemers