Algemene voorwaarden


Vitasys B.V. hanteert op al zijn overeenkomsten de ”ICT-OFFICE” voorwaarden. Deze voorwaarden
kunt u hier downloaden. De ICT Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
Midden-Nederland onder nummer 30174840.