VOORWAARDEN

VITASYS B.V. hanteert op al zijn overeenkomsten de ”ICT-OFFICE” voorwaarden.
Deze voorwaarden kunt u hier downloaden.
De ICT Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.