SERVERS EN VIRTUALISATIE

servers en virtualisatie

Met de snelle toename van digitaal dataverkeer, groeit de vraag naar de ideale server-inrichting.
Uw server immers het kloppende hart. Daarom helpen wij u graag op weg bij het kiezen. Van de juiste server. Wij kijken naar uw werkzaamheden en behoeften. Stemmen ons advies hier op af. Daarbij kan het gaan om één enkele server, of juist om meerdere. Of het kan gaan om server-virtualisatie, waarbij meerdere servers functioneren als één multifunctionele server. Welke keuze u uiteindelijk ook maakt, met ons advies en onze producten zet u al direct een stap in de goede richting.


Een server is een computer of een programma dat diensten verleent aan clients. In de eerste betekenis wordt met server de fysieke computer aangeduid waarop een programma draait dat deze diensten verleent.
In de praktijk komen er verschillende combinaties van hardware en serverprogramma’s voor:
Dedicated server: op een computer draait 1 serverprogramma. Dit zal vooral het geval zijn voor taken die veel resources vragen, zoals een database.
Clustered server: een aantal aan elkaar gekoppelde computers (een cluster) draait een serverprogramma. Dit zal over het algemeen gebeuren om veel clients tegelijk te kunnen bedienen. Een typisch voorbeeld hiervan is een webserver voor een drukke website.
Een server waarop meerdere serverprogramma’s draaien. Dit is vrij algemeen het geval bij UNIX systemen.
Een computer die zowel client- als servertaken vervult.
Een cloud server dat met al de computers die erop aangesloten zijn een soort ‘wolk van computers’ vormt, waarbij de eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke computer(s) de software draait of waar die precies staan.
Andere termen die gebruikt worden voor serverprogramma’s zijn daemon (UNIX) en service (Windows).