MVO


MVO

Vitasys heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. Woj bevinden ons in de unieke positie. Op bepaalde gebieden dragen wij ons steentje bij. Vaak op een bijzondere manier maar daarmee juist heel waardevol. Onze samenwerking met WerkSaam en ons founderschap van de Westfriese Uitdaging zijn twee mooie voorbeelden.


WerkSaam
Vitasys probeert mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven op passend werk.
WerkSaam is een regionale bemiddelaar in werk. Doel is vooral om passend werk te vinden. Regulier waar dit nodig is.
Voor meer informatie: https://www.werksaamwf.nl/HomeDe Westfriese Uitdaging
Vitasys heeft zich gecommitteerd aan de Westfriese Uitdaging. Het biedt ons de kans om, met alle kennis en kunde die aanwezig zijn.
Ons ook buiten de bestaande projecten in te zetten voor West-Friesland. De regio waar we ons zeer verbonden mee voelen. Waar onze roots liggen. Waar we projecten realiseren en waar veel van onze werknemers wonen. En daar zijn we trots op.
De Uitdaging is een bedrijvennetwerk. Dat bedrijven uitdaagt. Om daarmee stichtingen en verenigingen in West-Friesland te ondersteunen. Door de betrokkenheid van Vitasys maakt meer mogelijk. Veel meer lokale stichtingen in West-Friesland te ondersteunen.
Het doel van de Westfriese Uitdaging is samenwerking. Tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Om een bijdrage te leveren. Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door te ondernemen laten bedrijven hun betrokkenheid zien.
De Westfriese Uitdaging bemiddelt in vraag en aanbod van materialen. Een bedrijvennetwerk waarin ondernemingen gestimuleerd worden. En hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Daarmee het leefklimaat in West-Friesland te verbeteren.