Mind your steps – Week van de circulaire economie deel 5

Het is de week van de circulaire economie. Een week waarin overal bijeenkomsten, kennissessies en berichten over dit proces te vinden zijn. Ik zeg bewust proces, omdat dat juist is waar we het over hebben. Het is niet te vatten in een simpel woord of een andere manier van werken. Het is een proces voor zowel onze producten, als onze manier van denken. En dat proces zal ik deze week voor je, in 5 verschillende stukken uiteenzetten. Vandaag stap 5, recycling.

Stap 5 (van 5)
Refuse, Reduce, Re-use, Repair. Dat waren de 4 onderwerpen van de afgelopen dagen. Gericht op minder verbruik, minder afval en langere levensduur. Helaas zijn er nog geen technieken welke kringlopen voor 100% kunnen sluiten. Dus blijft er nog een laatste stap over, recyclen.

Persoonlijke boodschap
Voordat we het over recyclen gaan hebben moet er een kleine tussenstap gemaakt worden. Wellicht ‘hoog over’, maar niet onbelangrijk en eerder een persoonlijke boodschap, dan meteen één waar we dagelijks mee bezig zijn. We leven (helaas) in een wereld die niet overal even goed verdeeld is in rijkdom en macht. Veel materialen die gewonnen worden laten en enorme negatieve footprint achter in ontwikkelingslanden. Hier kunnen wij enkel positief aan bijdragen door eerder genoemde principes te hanteren, waarbij we zo min mogelijk nieuwe grondstoffen (raw materials) hoeven te gebruiken.

Kijken we naar de keten van grondstoffen tot afval dan zijn de marges en betaalde bedragen het kleinst helemaal voorin de keten. Daar waar de mensen onder de slechtste omstandigheden leven wordt het minst betaald. Dat betekent dat de waarde van grondstoffen en de waarde van het werk dat deze mensen doen laag is, en dat de waarde van afval (gewonnen door recycling) net zo laag is. Hierdoor is er dus de vreemde situatie dat het terugwinnen van waardevolle materialen niet loont voor de meest kritische materialen, maar wel voor materialen als goud.

Dit is hoe de keten van (bijna) elk product in elkaar zit. En dit is dan ook de reden dat ik deze notitie maak. Het systeem en de waardeketen zijn bijzondere processen die echt aandacht behoeven. Iets waar ik mij vaak mee bezig houd. Iets waarin ik mij soms machteloos voel, wat je ook wil bereiken en hoe groot die wil ook is. Noem het een bijna filosofisch of politiek statement, maar onze drang naar meer maakt deze keten zo oneerlijk. Wij wentelen onze kosten, die van het milieu en onze schade af op anderen, buiten ons zichtveld.

Dit alles is een onlosmakelijk onderdeel van de keten en heeft mijn aandacht, alleen al vanuit persoonlijk standpunt. Het is een traject van de lange adem. Aan het eind van dezelfde keten is er echter een proces waar ik wel direct invloed op uit kan oefenen. Namelijk ons elektronische afval ook e-waste genoemd.

Hoog, hoger, hoogst
Elektronisch afval bestaat in vele soorten en maten. Het proces van afval verwerken wordt gelukkig ook steeds geavanceerder. Helaas kiezen we er qua recycling nog te vaak voor om dure materialen en niet schaarse materialen uit producten te winnen. Maar nog belangrijker is het proces voordat we daadwerkelijk kiezen om iets in de afvalbak te gooien.

Vaak krijgen wij ‘afval’ aangeleverd om af te voeren. Maar vaak is dit helemaal geen afval. Bruikbare apparaten voor andere groepen gebruikers. En met onze klanten spreken we dan graag een manier af om hier de juiste invulling aan te geven. Natuurlijk veilig, zonder gegevens erop, maar wel met zo’n hoog mogelijke waarde.

Per apparaat hebben we een proces om te bekijken waar we de hoogste waarde terug kunnen krijgen. Die zit voor een deel in de opbrengst, omdat de kosten voor het ‘doorzetten’ terugverdient moeten worden, maar vooral ook in de duurzame waarde. Hierin ontwikkelen we momenteel nog verder gaande concepten met daadwerkelijke circulaire processen in samenwerking met lokale en regionale partijen. Dit is ook een lange termijn doelstelling en we beseffen dat er nog een lange weg te gaan is. Ons doel voor ogen: afval ontstaat niet meer alleen in uitzonderlijke gevallen als er op geen enkele andere wijze meer waarde toegevoegd worden kan.

Milieustraat(‘tje)
Sinds kort heb ik samen met een afvalbedrijf een milieustraat bedacht. Een scheidingssysteem van 13 verschillende lijnen, waarin wij alle soorten van elektronisch afval kunnen scheiden. Ja, wij zijn ons bewust dat dit voorlopig nog in dezelfde bak zal komen, maar het scheiden maakt het voor ons ook mogelijk om naar nieuwe processen voor recycling te kijken.

Het ophalen geschied enkel op aanvraag en er gaan enkel volle containers mee. Daarnaast zijn de containers zo opgezet dat wij ze onderling uit kunnen ruilen. Dus hebben we ineens heel veel plastic en weinig papier en de week erop hetzelfde andersom, dan kunnen we hier nog steeds optimaal voor inzamelen. We verwachten deze milieustraat uiterlijk eind januari te openen en natuurlijk ga ik daar, samen met onze partner, meer over vertellen.

RECYCLE
Met dit laatste stuk is het rond, wel zo circulair. Met veel plezier heb ik deze 5 artikelen geschreven en ik hoop dat ze met net zoveel plezier zijn gelezen. De komende maanden zullen we nog veel meer artikelen over duurzame IT produceren. Omdat ons verhaal uniek is, we voorop lopen (en daarin erkent worden) en omdat we er zelf ook stiekem trots op zijn hoe ver we nu zijn gekomen. Er komt binnenkort een e-book waarin we deze kennis overzichtelijk bundelen en aanvullen met extra informatie. Dat is mijn doel voor het eerste half jaar van 2019.

En dat is natuurlijk mijn doel naast alle andere werkzaamheden. Ik blijf mij volledig inzetten voor duurzaamheid, nieuwe verdienmodellen en het vertellen van deze boodschap. Gelooft u nou ook dat duurzaamheid onze toekomst is? Neem eens contact op om te onderzoeken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Waar wij samen waarde toe kunnen voegen en de wereld een beetje mooier kunnen maken. Duurzame koffie? Ja, graag met melk en suiker.

Groet Danny

Danny Verdonk
Sustainable Developement Manager
Tel 0228 594 080 mobiel 06 514 97 444
dverdonk@vitasys.nl