Datalekken, en de gevolgen in het onderwijs

Geregeld lezen we in de media dat gegevens van werknemers, studenten of patiënten letterlijk op straat liggen; dossiers die worden aangeboden als oud papier, een gestolen smartphone of een verloren USB-stick.

Als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben, spreken we van een datalek.

Het risico op datalekken wordt steeds groter omdat onze persoonsgegevens in steeds meer databanken en/of op dragers zijn opgeslagen.

Er zijn verschillende categorieën datalekken denkbaar. Een datalek kan nadelige gevolgen hebben voor persoonlijke levenssfeer van betrokkenen doordat de weggelekte gegevens oneigenlijk gebruikt kunnen worden. Identiteitsfraude is hiervan een voorbeeld.

 

VITASYS organiseert op woensdag 2 december een bijeenkomst om de gevolgen voor het onderwijs te verduidelijken. Dit willen wij organiseren in een zeer inspirerende omgeving nl. De Schutterijzaal van Het West Fries Museum te Hoorn.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.15-13.30 uur : Inloop en ontvangst in De Schutterijzaal met koffie/thee

13.30-15.00 uur : Presentatie VITASYS Datalek

15.00-15.15 uur : Presentatie West Fries Museum

15.15-16.00 uur : Virtuele tocht door De Gouden Eeuw

16.00-17.00 uur:  Afsluitende borrel met hapjes

Meld u aan via deze link.