IPC: Onderwijs zoals de kinderen en leerkrachten het ’t liefste willen.

Great learning, great teaching,
great fun!

Directeur Bert de Jong van OBS De Meridiaan in Medemblik blikt tevreden uit het raam: “Sinds wij IPC hebben ingevoerd, is er veel minder gedoe en geruzie op het schoolplein.” De innovatieve directeur is stellig in zijn mening dat dit komt door de nieuwe manier van onderwijzen die zijn school nu 3,5 jaar hanteert. “Als je meer samenwerkt, heb je ook minder ruzie.”
Die nieuwe manier van onderwijzen heet International Primary Curriculum (IPC), Basisschool de Meridiaan is een van de eerste scholen in West-Friesland die volgens deze leergang werkt. Bert de Jong legt uit: “IPC is ontwikkeld door Shell, voor de kinderen van haar medewerkers. Veel medewerkers van Shell wisselen in het buitenland regelmatig van standplaats, hun kinderen bezoeken dus ook steeds andere scholen. Vandaar dat er een methode is bedacht om te zorgen dat zij in ieder land hetzelfde onderwijs krijgen. Deze methode is vertaald naar het Nederlands en mag sinds enkele jaren ook worden doorgevoerd in het Nederlandse onderwijs. En met succes, mijn collega’s willen nooit meer terug naar het oude en we krijgen steeds vaker bezoek van belangstellende collega-scholen.”

De crux zit ‘m in de
‘twentyfirst century skills’

De kinderen van nu leven in een digitale tijd, ze zijn opgegroeid met internet, games en sociale media. Zij groeien op in een informatietijdperk en daar is IPC op toegespitst. Wij leren de kinderen leren. Wij bieden hun de mogelijkheden zelf op zoek te gaan naar antwoorden. Onze leerkrachten zijn minder een doorgeefluik van kennis, het is niet langer een kwestie van eenzijdig lesmateriaal aanbieden. Met IPC werken wij binnen thema’s. Binnen die thema’s zijn vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappelijke oriëntatie, techniek, creatieve vakken enzovoorts, geïntegreerd. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ze hebben een context.”

Niet voor de klas maar in de klas

“Maar minstens zo belangrijk is het feit dat de kinderen leren wat zij wíllen leren. Zij doen veel zelf en in samenwerking met andere kinderen. Wij geven hun het vertrouwen. Er wordt een thema geïntroduceerd en vervolgens bespreken we wat ieder voor zich wil leren. De docent is daarbij de stimulator. Iemand die niet langer voor de klas staat, maar midden in de klas. De docent helpt de leerlingen bij het zoeken naar oplossingen, naar mogelijkheden. Leren wordt voor hen veel meer een ontdekkingsreis, en je onthoudt dingen een stuk beter wanneer ze je daadwerkelijk interesseren.

Durf los te laten

“IPC is dus een serieuze manier van onderwijs. Maar wel totaal anders. En dat vraagt om lef. Bij de leerkrachten dan, de kinderen zijn er allang al klaar voor. Je moet de traditionele manier van onderwijs los durven laten. Dat is nog niet zo makkelijk, onze leraren zijn ook volwassenen, met een vaak traditionele opleiding en hun eigen ervaringen. Dan moet je open staan voor veranderingen. “Wij hebben er eerst samen met Vitasys voor gezorgd dat het digitale huishouden op orde was. De wifi moest perfect zijn, we moesten zorgen dat er bijvoorbeeld voldoende Chromebooks voorradig waren, enzovoorts.

Mediawijsheid

“Door onze leerlingen te begeleiden bij hun ontdekking van het internet, ontwikkelen zij ook een bepaalde mediawijsheid. Ze snappen bijvoorbeeld heel goed welke sites ze wel en niet mogen bezoeken. Wij geven ze wel het vertrouwen om de juiste keuze te maken. Wij knijpen niets bij voorbaat af. Wij verbieden niet, al hebben wij zelf wel een eigen internetprotocol opgesteld. Maar net als op veel andere scholen wordt die vooral in de kast bewaard. Wij gaan uit van normen en waarden. Wij spreken kinderen uiteraard aan als ze de fout in zijn gegaan. Maar meestal weten zij dat zelf ook wel.”

G Suite bevat alle tools die uw school nodig heeft om productief te zijn en samen te werken. Denk daarbij onder meer aan e-mail, agenda’s en documenten met onbeperkte mogelijkheden voor opslag en archivering. Met de tool Google Classroom, kunnen docenten eenvoudig opdrachten maken en communiceren met leerlingen. G Suite is gratis en wordt zonder reclame aangeboden aan onderwijsinstellingen met een BRIN nummer.

Implementatie en beheer
Het succes van uw G Suite omgeving valt of staat met een goede inrichting van uw omgeving en de training en begeleiding van uw docenten en medewerkers. Als Google partner staat Vitasys u hierin graag bij.

Dit kunnen we voor u doen:
• Begeleiding bij de aanvraag van G Suite for Education.
• Begeleiding, advisering en levering van Hardware en Licenties.
• Inrichting van G Suite for Education omgeving.
• Chromebook White Glove Treatment.
(DOA check, Updates en Inschrijving Domein).
• Trainingen voor beheerders en docenten.

Lees hier meer>

Casemanager Alex

‘Het onderwijs is volop in beweging. Als Google for Education Partner is Vitasys gespecialiseerd in digitale totaal oplossingen voor het onderwijs. Wij blijven voortdurend alert op de nieuwste ontwikkelingen.’

Contact opnemen Meer over Alex Burggraaf